Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Det är min strategi för att bearbeta svåra minnen

Lindha Holmqvist reflekterar på RSMH-bloggen över hur hon bearbetar sin ångest och ptsd efter en nomadliknande uppväxt.

Läs om en av hennes strategier här.