Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: 30 år som återfallsfri!

Det är ingen vanlig vecka för Khai Chau, ersättare i RSMH:s förbundsstyrelse. Den 25 november firar han 30 år som återfallsfri efter den psykos som gjorde att han blev inlagd. På RSMH-bloggen skriver Khai bland annat om vad engagemanget i RSMH har betytt för honom.

Läs inlägget här.