Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: om basinkomst

Hör förbundsordförande Barbro Ronsten diskutera basinkomst med Jonas Bredford och Jimmie Trevett från RSMH Lund Hur skulle basinkomst kunna underlätta livet för personer med psykisk ohälsa?

Krav på att basinkomst ska utredas och prövas på försök i några regioner eller grupper finns med som ett viktigt förslag i RSMH:s principprogram ”Ingen ska falla mellan stolarna” och är en fråga som RSMH:s förbundsordförande, Barbro Ronsten, brinner för.

Hur resonerar politikerna om basinkomst?

– I dagsläget är det Feministiskt Initiativ, miljöpartiet i hög grad och piratpartiet som driver frågan. Det är de små partier som hjälper oss i det här, säger Barbro Ronsten.

RSMH tycker att basinkomst ska göras på försök i några regioner eller grupper, inte sant?

– Ja, vi vill att staten ska utreda frågan och göra ett försök i en mindre avgränsad grupp och utvärdera det på samma sätt som man har gjort i Finland. I Sverige är Linköping närmast att göra ett försök med basinkomst och vi ska ta kontakt med dem och följa frågan noga, fortsätter Barbro.

Lyssna till hela avsnittet av Radio Galen här