Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Att leva med missbruk

Martin Nilsson började med droger när han var 15 år gammal, men är idag nykter. I det nya inslaget av podden Radio Galen, som görs av RSMH Lund, intervjuas han om hur svårt det är att få hjälp när man samtidigt lider av både missbruk och psykisk ohälsa.

Idag har Martin Nilsson en 14-årig son och ett jobb och han är fri från drogerna. Men precis som många andra började han självmedicinera eftersom han mådde psykiskt dåligt. Han var då i tonåren och började snart med amfetamin och kokain, berättar han i samtalet med Radio Galens Jimmie Trevett och Jonas Bredford.

Det tog många år för Martin Nilsson att komma ur sitt beroende. Han vill betona att det går att vända det negativa till det positiva. Att det är viktigt med bra vänner och någon att prata med.

– Det som jag tror hjälper är att få någon att prata med som man kan öppna sig för och givetvis som man har förtroende för, säger Nilsson.

De diskuterar också den så kallade Samsjuklighetsutredningen, som leds av Anders Printz. Den ska se över hur samhällets insatser kan göras bättre för dem med såväl missbruk som psykisk ohälsa. En viktig del i utredningens arbete är att lyssna på både missbrukare och anhöriga.