Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Pressmeddelande: Försäkringskassans bristande handläggning bekräftas i ny rapport

En ny rapport bekräftar RSMH:s bild av brister i handläggningen av ersättningen till unga med nedsatt arbetsförmåga.
– Nu förväntar vi oss förändringar av Försäkringskassan, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

Aktivitetsersättning är en ersättning för unga mellan 19 och 30 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har undersökt varför andelen avslag på ansökningar om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga ökade så markant under 2017 och 2018. Under de åren ökade andelen avslag från 13 till 30 procent, utan att några förändringar gjordes i lagarna eller rättspraxis.

Rapporten, som presenteras idag, visar att det är Försäkringskassans egna förändringar av handläggningen och hur de tillämpar ersättningen som förändrats. Men också regeringens styrning har påverkat utvecklingen.

– Det är bra att denna granskning gjorts. Rapporten bekräftar RSMH:s bild av det finns stora brister i handläggningen. Vi har länge varnat för detta, säger Per-Olof Tiger, ordförande i RSMH:s intressepolitiska utskott.

ISF skriver att det är problematiskt med de stora variationerna just för att inga lagändringar gjorts som kan förklara skillnaderna:
– Det skapar instabilitet och oförutsebarhet. I förlängningen kan det skada uppfattningen om rättssäkerheten i systemet och förtroende för socialförsäkringen, skriver myndigheten på sin hemsida.

Barbro Hejdenberg Ronsten säger:
– RSMH förväntar oss skärpning av Försäkringskassans rutiner och tillämpning. Den som är sjuk måste kunna känna sig trygg i att försäkringen fungerar och är rättssäker.

För kommentarer kontakta:
Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande: 070 326 80 42