Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nytt nummer av RSMH-nytt finns ute nu!

Läs nya matiga numret av RSMH-nytt som bland annat innehåller en film med förbundsordförande och vaccinatör, Barbro Hejdenberg Ronsten som berättar mer om hur en covid-19 vaccination går till, information om introduktion till nya styrelsemedlemmar med mera.

I maj månads RSMH-nytt berättar RSMH:s förbundsordförande och tillika vaccinatör, Barbro Hejdenberg Ronsten, om hur en covid-19 vaccination går till. Du får också veta vem som tilldelas RSMH:s forskningsstipendium 2021. Dessutom inbjudan till introduktionsträff för alla som är nya i styrelser, om föreningar som inspirerar och mer om hur RSMH arbetat med opinion och påverkan.

Läs hela RSMH-nytt här