Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nya åtgärder mot covid-19

Efter att smittspridningen av covid-19 på nytt ökar har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya åtgärder. Från den 12 januari gäller de nya åtgärderna, som syftar till att minska smittspridningen i samhället och belastningen på vården.

Vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Alla ska också i möjligaste mån hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer där trängsel kan uppstå, särskilt inomhus.

Begränsningar för verksamheter

För verksamheter gäller bland annat att det enbart får finnas sittande deltagare vid mer än 20 personer, max 8 personer per sällskap och 1 meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas. Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.

De viktigaste uppmaningarna

Folkhälsomyndigheten fortsätter att påpeka att de viktigaste uppmaningarna för alla vuxna är följande:

  • Att vaccinera sig.
  • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.

Smittsäkert kamratstöd

I december 2021 släppte förbundskansliet informationsskriften ”Kamratstöd i pandemitider”. I denna broschyr ger våra föreningar sina bästa tips och råd om hur de gjort för att ha medlemsaktiviteter under coronapandemin.