Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny utbildning: Hjärnvägen – en resa mot hälsa

Nu har RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa tagit fram en E-utbildning med konkreta tips på hur man kan komma till rätta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

E-utbildningen Hjärnvägen riktar sig till arbetsgivare som vill bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa. Den ger handfasta tips och råd för hur man kan agera när en anställd mår psykiskt dåligt och hur man blir en bättre arbetsgivare.

Utbildningen är uppdelad i tre moment: före, under och efter sjukskrivning. Den innehåller praktiska övningar där du i egen takt kan testa dina kunskaper. Hjärnvägen innehåller också ett bibliotek med vidare läsning.

Du hittar utbildningen i RSMH-shopen.

Är du medlem?

Som medlem i RSMH får du rabatt och kan köpa utbildningen för 100 kronor (ordinarie pris 500 kronor). Är du inte redan medlem så blir du det lätt på hemsidan, klicka här för att komma dit.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta Christian Ingvarsson, på 08-12 00 80 53, eller på christian.ingvarsson@rsmh.se

 

Hjärnvägen är en del av Arvsfondsprojektet Arbete trots psykisk ohälsa.