Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny SBU rapport: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Den 3 oktober publicerades en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kring att främja psykiskt välbefinnande hos barn och unga.

I rapporten utvärderas olika typer av program och programgrupper som inriktas på att främja psykiskt välbefinnande genom att stärka friskfaktorer. Fokus ligger på individer upp till 18 år och där programmen är på universell nivå som kan förmedlas brett  till exempel till hela skolor eller geografiska områden, utan att man valt ut specifika grupper eller individer. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om psykisk hälsa bland barn och ungdomar (S2020/01043/FS), där ytterligare två rapporter ingår (Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn) samt (Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn), som finns på sbu.se.

Läs mer om bakgrunden till rapporten här

Läs rapporten här