Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny debattartikel i Skolportens magasin

Skolportens magasin har nu släppt sitt senaste nummer som gått ut till olika delar av skolvärlden i Sverige. Magasinet ges ut i sex nummer varje år där RSMH:s projekt SECiSo 2.0 fick vara med och skriva en debattartikel. I debattartikeln betonas bl.a. hur civilsamhället kan vara en viktig roll i skolfrågor samt erbjuda stöd till unga med psykisk ohälsa. Läs hela artikeln här!