Aktuellt

Ny debattartikel i Skolportens magasin

Skolportens magasin har nu släppt sitt senaste nummer som gått ut till olika delar av skolvärlden i Sverige. Magasinet ges ut i sex nummer varje år där RSMH:s projekt SECiSo 2.0 fick vara med och skriva en debattartikel. I debattartikeln betonas bl.a. hur civilsamhället kan vara en viktig roll i skolfrågor samt erbjuda stöd till unga med psykisk ohälsa. Läs hela artikeln här!