Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Mer vård på distans behövs

Brukare med psykisk ohälsa behöver få bättre hjälp på distans. Många låter bli att söka vård för psykisk ohälsa på grund av rädsla för att smittas av coronaviruset.

En av dem som inte kan ta sig till sin mottagning är Mikke Lillman, ordförande i RSMH Mälaröarna som tillhör en riskgrupp och sitter i karantän sedan en dryg månad tillbaka. Han vill se bättre distansalternativ för personer i hans situation.
– Jag går och provar ut en ny medicin som kan påverka mitt hjärta. Det är en medicin som man får mot ADHD. Och då har man ju ingen möjlighet att följa upp mig eftersom jag inte kan gå och ta prover eller träffa dem på Alviks psykiatri där jag går, utan det där sker ju lite på en höft så jag pratar ibland med en läkare eller sjukskötare därifrån. Under all kritik. Det var dåligt innan och nu fungerar det inte alls tycker jag, säger han till Ekot.

Enligt en undersökning som RSMH, har gjort påverkas hälften av de som har en psykisk skörhet starkt av pandemin. Samtidigt minskade besöken inom psykvården under våren.
– Våra hypoteser är att det kan vara en oro dels för att bli smittad när man söker och dels en oro för att vården inte finns nu för mig när man är så fokuserad på annat, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen till Ekot.

Förbundsordföranden för RSMH, Barbro Hejdenberg Ronsten vill se fler digitala lösningar:
– Att man kan ha videosamtal med sin läkare. Där man kan sitta hemma och varken behöver förorsaka sin fobi, läkar- eller covidskräck. Det är något vi verkligen rekommenderar, säger hon till Ekot.

Lyssna på hela inslaget i Ekot här

Läs Ekots artikel här