Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Mediebilden av psykisk sjukdom i samband med våldsbrott

Det fruktansvärda dådet i Malmö, då två lärare miste livet, har föranlett diskussioner i media om gärningsmannens psykiska ohälsa. För perspektiv runt den delen, läs gärna denna studie, från tiden efter mordet på Anna Lindh, där forskaren Joel Rasmussen vid Örebro universitet belyser mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsdåd. Läs rapporten här: RSMH_VÅLD_Mediarapport2005.

Foto av Karolina Grabowska från Pexels.