Ta initiativ med mobilspel

I spelet Marsutmaningen får du hjälp att bygga upp motivationen och bli mer aktiv. Spelet finns att ladda ner till mobilen.

Marsutmaningen är ett spel där man får reflektera kring och träna på sociala färdigheter som att bygga nätverk av vänner och kollegor, att prioritera sina uppgifter, att sätta mål och planera. För dig som hamnat utanför både skola och arbetsliv så kan det här vara en bra hjälp.

App i mobilen

Spelet finns tillgänglig som app i mobilen, både för iOS och Android. Marsutmaningen hjälper dig i din utveckling och skapar förutsättningar för att du ska få en mer aktiv fritid. Du får stöd att öka motivationen, ta initiativ och bygga upp självförtroendet. Spelet kan hjälpa dig att lägga grund för ett mer aktivt liv, inte bara på Mars utan även på jorden

Stöd i skolan

Målet med spelet går hand i hand med idéerna kring Supported Education, ungefär Stöd i skolan. Spelet kan användas som ett komplement till det stöd som du kan få av en så kallad SEd-coach. Det finns även en coachmanual till Marsutmaningen, den kan du ladda ner här eller genom att klicka på bilden nedan.

Projektet Lifecensr som utvecklar Marsutmaningen finansieras av Post- och Telestyrelsen.