Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kontakta oss på förbundskansliet

Du kan alltid kontakta oss på RSMH:s förbundskansli om du har frågor om vår verksamhet eller annat som rör organisationen. Här nedan hittar du direktnummer till alla anställda.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Telefonnummer till växeln: 08-120 080 40

 

 

Anställda på kansliet

Lena Andersson
Administratör/medlemsfrågor (deltid 70%)
Telefon: 08-120 080 42
Mejl: lena.andersson@rsmh.se

Annika Bostedt
Projektledare för SECiSo, projekt om supported education
Telefon: 08-120 080 52
Mejl: annika.bostedt@rsmh.se

Kristina Båth Sågänger
Kanslichef
Telefon: 08-120 080 41
Mejl: kristina.bath@rsmh.se

Isabella Canow
Organisationsutvecklare, projektmedarbetare Diplomerat digital och internkommunikatör
Telefon: 08-120 080 62
Mejl: isabella.canow@rsmh.se

Elin Engström
Vik. ansvarig för opinion- och samhällspåverkan (deltid 50%) 
Telefon: 070-420 82 50
Mejl: elin.engstrom@rsmh.se

Beatrice Ikonen
Projektledare Arbete trots psykisk ohälsa
Mejl: beatrice.ikonen@rsmh.se

Erik Järvelä
Kommunikatör Arbete trots psykisk ohälsa
Mejl: erik.jarvela@rsmh.se

Anna Langseth
Chefredaktör för Revansch och kommunikatör (deltid 85%)
Telefon: 08-120 080 44
Mejl: anna.langseth@rsmh.se

Brita Modig 
Ansvarig för RSMH Utbildning (deltid)
Mejl: brita.modig@rsmh.se

Åke Nilsson
Förbundskassör 
Telefon: 08-120 080 49
Mejl: ake.nilsson@rsmh.se

Madeleine Nordwall
Löne- och ekonomiassistent
Telefon: 08-120 080 46
Mejl: madeleine.nordwall@rsmh.se

Sara Rooth
Vik. kommunikatör (deltid 15%)
Mejl: sara.rooth@rsmh.se

Claes Rundqvist
Administratör och beställningar
Telefon: 08-120 080 45
Mejl: claes.rundqvist@rsmh.se

Hanna Schubert
Kommunikatör i projektet Arbete trots psykisk ohälsa och verksamhetsutvecklare (deltid 75%)
Telefon: 08-120 080 54
Mejl: hanna.schubert@rsmh.se

Malin Wigg
Projektmedarbetare SECiSo 2.0 och ansvarig för RSMH:s ungdomssatsning
Telefon: 08-120 080 51
Mejl: malin.wigg@rsmh.se

Emil Åkerö
Projektledare, anhörigprojektet
Telefon: 070-420 82 55 
Mejl: emil.akero@rsmh.se

 

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till kansliet. Du kan även bifoga en fil nedan.