Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Kongress 2023: Detta är RSMH:s nya styrelse

På RSMH:s kongress den 12–14 maj 2023 valdes en ny förbundsstyrelse för RSMH. Tore Hansson från RSMH Backe valdes till ny ordförande.

Här är alla namn:

Ordförande Tore Hansson
Förste vice ordförande Åsa Höij
Andre vice ordförande Per-Olof Tiger

Ordinarie ledamöter

Anette Kruse
Arne Arenteg
Ann-Britt Grimbergh
Kristina Nyström
Jenny Wetterling
Per-Åke Olofsson

Ersättare

Alain Topor
Annica Essén
Khai Chau
Jessica Nordlund
Jimmie Trevett
Mellis Petersson
Peter Solomon

Gruppbild från RSMH:s kongress 2023

Översiktsbild från RSMH:s kongress
Översiktsbilder från RSMH:s kongress 2023. Foto: Marja Beckman