Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Jan-Olof Forsén utsedd till hedersmedlem i RSMH

På kongressen den 14 maj 2023 utsågs Jan-Olof Forsén till hedersmedlem i RSMH.

Jan-Olof Forséns mångåriga gärning för människor med psykisk ohälsa är känd långt bortom RSMH vars förbundsordförande han var under många år.

Jan-Olof har citerats av socialministrar och gripit in i tuffa dagspolitiska debatter om stigma, patient- & egenmakt, tvång & medicinering, sviktboende och kommunalt ansvar för socialt och socialpsykiatriskt stöd med mera.

Men, han har också aktivt medverkat till framväxten av organiserad samverkan för samhällsförändring för egenerfarna och anhöriga såsom Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, och numera etablerade samhällsstrukturer som Personligt Ombud (PO).

De stigar han trampat upp vandra RSMH ännu på.

Bild: Jan-Olof Forsén, Barbro Hejdenberg Ronsten och Jimmie Trevett, alla tidigare ordföranden i RSMH. Foto: Annakarin Ericsson