Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

»Jag grät oavbrutet i fem dagar«

Ullakarin Nyberg är programledaren, psykiatern och suicidforskaren som själv drabbades av akut depression när hon behandlades för bröstcancer. I efterhand säger Ullakarin att hon kan se nyttan av att själv ha varit i en så pass omskakande situation.

Ullakarin Nyberg är överläkare, psykiater och en av landets främsta experter på suicidprevention. I samband med att hon fick bröstcancer för några år sedan och behandlades med cellgifter, mycket höga kortisondoser och en rad andra läkemedel drabbades hon av en depression. Hon blev illamående och under fem dagar var hon akut deprimerad.

– Jag är en person som alltid tänker positivt – »det ordnar sig«, och kanske har det inte alltid varit så bra då det gjort att jag ibland stannat kvar i situationer som jag borde ha lämnat. Men nu blev det plötsligt så att mina tankar gick helt och hållet i en negativ riktning och jag grät oavbrutet under fem dagar. Jag visste att det här var biverkningar av läkemedlen, ändå kunde jag inte göra något åt det så som jag alltid kunnat tidigare.

Efter fem dagar gick det över, och Ullakarin Nyberg säger att det hela var odramatiskt men samtidigt omskakande. I sitt arbete möter hon människor som är hårt drabbade, och ser att för de flesta kan det psykiska lidandet vara mycket svårare än det fysiska. Därför var det nyttigt att känna på den psykiska smärtan, säger hon.

Ullakarin Nyberg växte upp med en mamma som hade djupa depressioner och som gjorde flera självmordsförsök. Både arv och miljö påverkar den psykiska hälsan och eftersom Ullakarin Nyberg känt till att hon har en ärftlighet för depression har hon varit noga med att ta hand om sig genom vardagsrutiner, sömn och fysisk aktivitet. Hon gör sådant hon tycker om; sjunger i kör och umgås med familjen. Däremot har hon aldrig haft svårt att befinna sig i det som är svårt. Hon tänker inte att livet ska vara på ett visst sätt utan accepterar det som är.

På frågan om vilka råd hon har för att bibehålla psykisk hälsa svarar hon:

– Jag tror att mörkret är en förutsättning för ljuset, och mitt råd blir därför att öva sig i att hitta en balans mellan mörkret och ljuset, att tänka på båda sidorna och bestämma sig för ett förhållningssätt. Om det är mycket svårt och mörkt en period så kan det balanseras av att vi också gör något som känns roligt och meningsfullt.

Idag mår Ullakarin Nyberg bra psykiskt, och känner sig lyckligt lottad som har jobb, gör nytta och har ett bra liv. Det fysiska måendet är inte riktigt lika bra, på grund av att cancerbehandlingarna leder till mycket smärta i nervsystemet, värk i muskler och leder och även torra slemhinnor. Det finns goda möjligheter att hon kan bli helt frisk men cancerbehandlingen ska fortsätta under tio års tid.

Ullakarin Nyberg är sedan i höstas programledare för Sveriges Radios ”Livet – med Ullakarin Nyberg, en terapeutisk podd om livet när det skaver”. De som ringer in får hjälp att reda ut en fråga tillsammans med Ullakarin. Hittills har tio kvinnor varit med och bara en man.

– Han fick mycket positiv respons från lyssnarna, och jag hoppas att fler män ska ringa. I vården missar vi många män, eftersom de ofta har svårt eller är ovana att prata om känslor. Jag har träffat många familjer där en son tagit sitt liv och ingen av de övriga i familjen vetat något innan och alltså inte fått någon chans att hjälpa till. Det visar hur viktigt det är att vi vågar prata om hur vi mår. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och är inget vi ska skämmas för.

Hon tycker att kamratstöd och brukarinflytande som RSMH arbetar med är oerhört viktigt. En stor brist i psykiatrisk forskning och klinisk verksamhet är att de inte bättre tar tillvara människors egna erfarenheter.

– Forskning om cancer, till exempel, bedrivs hela tiden med hjälp av människors egna erfarenheter av att ha cancer. Så är det inte i psykiatrin och det beror på att människor som varit psykiskt sjuka ses som alldeles för sårbara. Det tycker jag är diskriminerande, säger Ulllakarin Nyberg.

Hennes erfarenhet är att människor som själva varit psykiskt sjuka har unik kompetens och gärna vill hjälpa till genom att dela sina erfarenheter. På så sätt kan brukarinflytande ha mycket positiva effekter, och Ullakarin Nyberg tycker det är bra att så kallat personcentrerat arbetssätt i vården börjar få en större spridning.

Fakta: Ullakarin Nyberg

Född: 23 april 1960.

Familj: Man, tre söner, ett barnbarn och en bonusdotter.

Bor: Nacka.

Gör: Psykiater, suicidforskare och författare.

Aktuell med: Programmet »Livet« i Sveriges Radio. Boken »Konsten att mötas – från mingelångest till allvarliga samtal« (flera författare).

Text: Elin Engström

Foto: Karin Boo

Har du frågor eller tankar om suicid? Du kan vända dig till Självmordslinjen dygnet runt, telefonnummer: 90101 eller chatt: mind.se


Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch. Nyhetsrapporteringen i Revansch ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utformas enligt journalistiska principer samt enligt de etiska publicitetsreglerna för press, radio och TV. 

Revansch ges ut sedan 1980 och kommer ut fyra gånger per år som en tidskrift på papper. Vissa artiklar publiceras på rsmh.se, och några av de tidigare numren hittar du som pdf på www.rsmh.se/revansch. Missa inte nya nummer av Revansch, följ oss på Facebook

Bästa sättet att få tidningen hem till dig är att bli medlem i RSMH (vilket kostar 160 kronor ). Det går även att prenumerera både som privatperson eller som organisation och företag. Läs mer om att prenumerera under Tidningen Revansch nedan.

Bli medlem!

Tidningen Revansch