Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Gabriella Rudstam får RSMH:s forskningsstipendium

RSMH:s forskningsstipendium på 40 000 kr tilldelas Gabriella Rudstam. Hon är doktorand på musikterapiprogrammet, Institutet för Kommunikation och Psykologi, Aalborgs universitet i Danmark.

I Gabriella Rudstams studie utforskas effekten av musikterapi och bildskapande vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

”Studien är nyskapande och viktig eftersom forskning visar att endast ungefär hälften av de patienter som lider av PTSD blir hjälpta av metoderna Traumafokuserad KBT och EMDR, som rekommenderas av Socialstyrelsen”, skriver RSMH:s forskningsutskott.

– Det känns jätteroligt att få priset. Det betyder att jag kan ta tid till att färdigställa forskningen och betala för en statistiker till analys av vissa data, säger Gabriella Rudstam.

Gabriella Rudstam inledde sin forskningsstudie 2015. Deltagarna får gruppterapi under tolv gånger som följs upp med intervjuer och fysiologiska mätningar, samt självskattningsformulär med uppföljning efter tre månader.

Tillsammans med deltagarna jobbar Gabriella Rudstam med inre resor till musik och varje träff har olika teman – trygghet i grupp, bearbetning och integration. Hon använder noga utvald, ofta klassisk musik för att lugna ner och hjälpa deltagarna att lyssna inåt. De målar till musiken och får sedan jobba vidare med materialet i bilderna tillsammans.

– När vi jobbar i grupp skapas igenkänning, det kan hjälpa personer att bli av med skam och att känna ”jag är inte ensam”. Deltagarna känner sitt eget värde och sin kraft, säger hon.

Gabriella Rudstam har arbetat inom psykiatrin under 15 år som psykoterapeut, musikterapeut och uttryckande konstterapeut. Hon har därefter arbetat cirka tio år på Kris-och traumacentrum med flyktingar och svenska patienter med diagnosen PTSD och olika former av dissociation.

Hon har specialiserat sig på att arbeta med traumatiserade kvinnor som varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Under arbetets gång insåg hon behovet av fler metoder för att behandla svåra trauman.

– Jag hade arbetat länge med traumatiserade och ville hitta mjukare sätt att arbeta på än genom Traumafokuserad KBT. Jag tror även att det är viktigt då olika metoder passar olika personer.

RSMH delar ut forskningsstipendium varje år till humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa.