Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Gemensamt uttalande: Kunskapslyft och sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbunden reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar. Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning. Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.

​Det är smärtsamt att titta på Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” som visar tydliga och systematiska övergrepp i form av kränkningar och hot om våld på LSS-boenden i Sverige.

Sanningen är att de exempel som Uppdrag granskning belyser i sitt program bara är toppen på isberget. På 40 procent av Sveriges gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, enligt en rapport från IVO.

Detta får fortgå fast lagen är glasklar – varje människa ska vara skyddad mot frihetsberövande. Tvångsåtgärder får ske endast i vissa specifika fall. Inom LSS-lagen finns inga sådana fall.

Rätten att skyddas mot frihetsberövanden stadgas i regeringsformen men också i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.  Skydd mot frihetsberövande och kränkningar tas också upp i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund vill se:

  • att ansvar utkrävs när det gäller brott mot rätten att skyddas mot frihetsberövande, kränkningar eller våld. Varje enskild individ som drabbas av överträdelser måste få upprättelse.
  • skarpare verktyg för IVO för att bedriva tillsyn och kraftfullare sanktionsmöjligheter. Betydligt högre krav måste ställas vid tillståndsgivning för den som ska bedriva en LSS-verksamhet.
  • en strategi för en kunskapshöjning om funktionsrätt och olika funktionsnedsättningar inom offentlig förvaltning, men främst inom rättsväsende och socialtjänst.
    att kommunen tar sitt lagstadgade uppföljningsansvar när det gäller kvaliteten i samtliga LSS-insatser. Krav måste ställas på kompetens och lämplighet hos personalen, att arbetsledningen är närvarande och att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.
    Läs mer i rapporten ”Respekt för rättigheter”, civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen. www.respektforrattigheter.se

Länk till Uppdrag Gransknings program ”Dicks rop på hjälp”.

 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.