Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny upplaga av Förstå och hantera röster

Nu är nya upplagan här av den omtyckta boken Förstå och hantera röster. Boken presenterar en arbetsmodell för dem som arbetar med rösthörare, men kan med stor behållning läsas av alla med intresse för psykologi och psykisk hälsa. För den som själv hör röster eller haft hörselhallucinationer kan boken erbjuda stark igenkänning och en minskad känsla av utanförskap.

Boken var banbrytande när den först gavs ut på svenska 2003, och är högaktuell idag när vården allt mer syftar till ett personcentrerat synsätt.

”Boken representerar ett tydligt socialpsykiatriskt synsätt, som ligger i linje med vad RSMH står för”, säger Jimmie Trevett, förbundsordförande för RSMH.

Beställningar görs i RSMH:s webbshop, för större beställningar: shop@rsmh.se

Boken kostar 80 kronor. Medlemmar i RSMH har alltid 20 procents rabatt.