Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Film från förbundsrådet 2022

Mellan den 20-22 maj genomfördes förbundsråd inom RSMH, där distriktsombud och förbundsstyrelse deltog och pratade om framtidens RSMH.En film spelades in från helgen där representanter pratar om vikten av att RSMH finns. 

En film från förbundsrådet spelades in av filmaren Linn Björklund, där representanter från förbundsrådet berättar kring vad som bidrog till att de började engagera sig i RSMH, varför de tycker att RSMH ska finnas och var RSMH:s kunskap behövs mest. Titta på filmen här