Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ett MR-perspektiv på valets alternativ

RSMH:s samverkanspartner Civil Rights Defenders (CRD) har tittat på våra politiska partiers valprogram och valmanifest inför valet 11 september ur ett perspektiv där man utgår från de mänskliga rättigheter som Sverige tydligt ställt sig bakom genom exempelvis FN-konventioner.

Även om de olika partierna är mer eller mindre konkreta i de förslag de presenterar i valmanifesten ser RSMH granskningen som intressant och informativ. På CRD:s egen hemsida hittar ni den i fulltext här