Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ett framtidsspanande förbundsråd avslutat

RSMH:s förbundsråd antog följande uttalande kring Anhörigskap på sitt möte på Hagaberg folkhögskola den 22 maj 2022:

”Med Anhörigskap menar RSMH att ha en personlig relation och att vara villig att engagera sig i personens liv och återhämtning på dennes villkor och där denne är. Vem som är anhörig avgör dessa två. Brukarorganisationen RSMH:s medlemmar har erfarenheter av anhörigskap i olika grad och alla dessa erfarenheter ses som en styrka”.

Ord är viktiga och att alltid använda betraktarens ord och definitioner om en själv och ens verklighet är begränsande. Eller för att använda nu väl använda ord: ”Nothing About Us Without Us”. Mer information om alla kloka förslag och tankar från förbundsrådet kommer.