Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Efterlysning av personer som vill leda stödgrupper/vara cirkelledare

RSMH driver ett projekt som riktar sig till anhöriga till myndiga personer med psykisk ohälsa. Nu söker vi personer som vill vara cirkelledare inom projektet.

Som anhörig till en vuxen person med psykisk ohälsa känner man sig många gånger ensam och i behov att träffa andra i samma situation. Forskning visar också att anhöriga löper stor risk att själva utveckla psykisk ohälsa.

Sedan sommaren 2020 driver därför Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Arbetarnas bildningsförbund, ABF ett projekt som riktar sig till anhöriga i syfte att höja kunskapen och skapa förutsättningar för samtal och erfarenhetsutbyte mellan anhöriga.

RSMH letar nu efter studiecirkelledare som vill leda studiecirklar på materialet. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att hålla studiecirklar. Det är också välkommet om du har egen anhörigerfarenhet, men det är inget krav. Cirkeln genomförs digitalt och är ett arvoderat uppdrag där du är med och utvärderar materialet.

Utbildning på materialet sker i mars och studiecirklarna börjar i april. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten till smittoläget.

Är du intresserad av att leda en cirkel, arrangera en studiecirkel eller vill du veta mer? Kontakta projektledare Emil Åkerö, emil.akero@rsmh.se, 070-420 82 55

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndighetens satsning på suicidprevention och kommer att pågå från juni 2020 till december 2021.

Läs mer om projektet här