Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Diskriminering på bostadsmarknaden måste upphöra

Många hyresvärdar har som krav att du måste ha en inkomst på tre, fyra hyror för att bli beviljad en lägenhet. Dessutom räknas inte exempelvis sjukersättning som fast inkomst. Det är diskriminering, anser vi! På så vis utestängs många personer med psykisk ohälsa från att få tag på lägenhet.

Det var ett av flera ämnen gällande diskriminering på bostadsmarknaden som vår förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten med flera diskuterade på ett möte med utredare från Diskrimineringsombudsmannen, DO, idag, den 8 oktober 2019, på RSMH:s förbundskansli i Stockholm.

Vi tog även upp att stödet till personer med långvarig psykisk ohälsa som bor i egna lägenheter måste bli mer flexibelt, utökas och förbättras för att minimera risken för vräkningar. Det behövs också byggas fler billiga lägenheter generellt i landet och den som vill att ens lägenhet ska ljudisoleras borde kunna bli beviljad detta av socialtjänsten. För om du riskerar att störa andra grannar, kanske för att du har ångest på natten eller behöver lyssna på hög musik för att dämpa röster i huvudet, borde det anses vara en sådan handikappsanpassning som många personer med fysisk funktionsnedsättning blir beviljade för att kunna bo kvar i sina hem.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder just nu om det finns diskriminerande uthyrningskriterier på hyresmarknaden.

Läs mer om vårt opinionsbildande arbete här.