Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Debattartikel i DN: Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever

Som en del av Funktionsrätts Sveriges valarbete så har en debattartikel i DN publicerats kring bristerna i skolan för personer med funktionsnedsättning. RSMH tillsammans med tio andra intresseorganisationer skriver under för de brister och förslag på åtgärder som bör tas fram.

Exempelvis lämnar 15 procent av eleverna i årskurs 9 årligen grundskolan utan fullständiga betyg. En stor andel av dessa elever har en funktionsnedsättning.  Ungefär hälften av eleverna med funktionsnedsättning klarar inte att fullgöra sin skolgång. Dessa elever går ständigt under radarn trots att vi har en skollag som ska säkerställa rätten till särskilt stöd, och som också anger att sådant stöd ska sättas in tidigt. Det strider mot grundläggande rättigheter att så många elever inte får chans att lyckas i skolan.

RSMH och de andra intresseorganisationerna föreslår därmed att man tar fram statistik och data om personer med funktionsnedsättning, vilket dessutom ett åtagande enligt Funktionsrättskonventionen. På så sätt ökar chansen att rätt åtgärder sätts in och rätt insatser görs. Då har vi en chans att få den likvärdiga skolan vi alla vill ha. Läs hela debattartikeln här

I texten står följande representanter och intresseorganisationer bakom: