Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Bygg relationer med eleverna för bättre skolnärvaro”

Hur får vi unga med mycket frånvaro att återvända till skolan? Onsdagen den 24 januari 2024 anordnades ett slutevent för förstudien FATTA.

I förstudien FATTA (Förtroende, Ansvar, Trygghet, Tid, Acceptans) har RSMH undersökt vilka framgångsfaktorerna är för att förebygga och åtgärda skolfrånvaro och vilka utmaningar som finns. FATTA står för Förtroende, Ansvar, Trygghet, Tid, Acceptans och syftet är att hitta sätt att främja skolnärvaro. Projektet ägdes av RSMH och finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF).

Vid ett slutevent i Stockholm den 24 januari presenterades rapporten ”Försöka lite mer” som ni kan läsa mer om nedan.

Medverkade gjorde Malin Gren Landell, psykolog, författare och forskare, och en panel med representanter från de skolor som medverkat, från Sveriges Elevkårer, nätverket Rätten till utbildning samt RSMH:s kanslichef.

”Försöka lite mer” – rapport om hur vi kan främja skolnärvaron

I Förstudien FATTA (Förtroende, Ansvar, Trygghet, Tid, Acceptans) har RSMH undersökt vilka framgångsfaktorerna är för att främja skolnärvaro, förebygga och åtgärda skolfrånvaro och vilka utmaningar som finns.

Förstudien har genomförts i samverkan med tre skolor, Drottning Blankas Gymnasieskolor i Vasastan respektive Nacka, samt Visättraskolan i Huddinge

Elever, skolpersonal och vårdnadshavare har bidragit.

Några av rapportens viktigaste budskap är:

  • Bygg relation med eleverna
  • Stärk elever i att ta hand om sin psykiska hälsa
  • Utveckla samverkan med vårdnadshavare

Rapporten berättar mer, både om resultat, iakttagelser och förslag.

Studien har medfinansierats av ESF (Europeiska Socialfonden)

Här finns rapporten att ladda ner eller läsa online: (FATTA. Rapport Försöka lite mer. 240124)

Gunnar Villevinge och Ellen Nilses

Bilden ovan: Projektmedarbetarna Gunnar Villevinge och Ellen Nilses. Medarbetaren Malin Wigg är föräldraledig och kunde inte delta på eventet.

Ovan: Gunnar Villevinge och Malin Gren Landell.

Hela evenemanget går att se i efterhand på vår Youtubekanal.