Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bli studiecirkelledare på distans!

ABF har tillsammans med RSMH, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung och Hjärnkraft fått medel från Radiohjälpen för att utbilda cirkelledare till att leda studiecirklar på distans.

Under hösten kommer utbildningar för distansledare att genomföras av ABF och de omfattar 12 eller 15 studietimmar uppdelat på 4 eller 5 tillfällen .

Vem kan delta?

Du kan delta i utbildningen även om du inte varit cirkelledare förut och då väljer du den längre varianten av utbildning.

Utbildningarna är gratis, men du som vill delta i en utbildning behöver ha tillgång till en dator/läsplatta med internetuppkoppling.

Efter utbildningen får du tillgång till inloggning i webbplattformen Teams och du får även ett intyg att du genomfört en distansledarutbildning.

Stöd finns tillgängligt

Du kommer även ha support från DigiStödet, som kan hjälpa till med tekniska frågor och annat som kan dyka upp när du ska leda en studiecirkel på distans.

Efter genomgången utbildning kan du nå dem på rsmh.support@abf.se

För mer information, hör av dig till Isabella Canow, isabella.canow@rsmh.se

Anmäl dig här

Den digitala studiecirkeln förmiddag kl 9-12 : 10/8, 12/8, 14/8, 19/8

https://www.abf.se/arrangemang/skane-lan/angelholm/religion-psykologi-pedagogik/den-digitala-studiecirkeln/

Den digitala studiecirkeln kväll kl 18-21: 10/8, 12/8, 17/8, 19/8

https://www.abf.se/arrangemang/skane-lan/angelholm/religion-psykologi-pedagogik/den-digitala-studiecirkeln2/

Komboutbildning (Grund + Den digitala studiecirkeln) eftermiddag kl 13-16: 10/8, 12/8, 14/8, 18/8, 19/8

https://www.abf.se/arrangemang/skane-lan/angelholm/religion-psykologi-pedagogik/den-digitala-studiecirkeln–grund/

Max 10 deltagare på varje utbildning.

Anmäl dig senast den 3 augusti!