Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Årets stipendiat Jennie Moberg ska forska om SI för unga

RSMH:s forskningsstipendium 2021 går till Jennie Moberg. Hon får det för en studie om självvald inläggning inom heldygnsvården hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Stipendiaten Jennie Moberg är socionom och nybliven forskarstuderande vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Nu ska hon studera om självvald inläggning, SI, kan ge bättre delaktighet och främja en återhämtningsinriktad praktik för unga personer med psykisk ohälsa. Självvald inläggning är en ny metod inom BUP, så det är viktigt att se hur ungdomarna upplever den.

– Jag ser det verkligen som en ära att få det här erkännandet, och det förtroende som det handlar om, säger Jennie Moberg.

Det är Forsknings- och Utvecklingsutskottet hos RSMH som tar beslut om stipendiet. I år kom 15 kvalificerade ansökningar in, enligt ordförande Barbro Ronsten. Efter att alla tagit ställning var för sig var utskottets medlemmar eniga om vem som skulle få RSMH:s forskningsstipendium 2021.

Jennie Moberg har tidigare arbetat fyra år som brukarinflytandesamordnare, så kallad BISAM, på BUP Region Stockholm. I sin ansökan skriver hon att ett kunskapskrav som BISAM är att ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa, vård och återhämtning.

Brukarperspektivet i forskningen gjorde att hennes handledare tipsade om att forskningsstipendiet kunde vara värt att söka.

– Det har aldrig varit angeläget för mig att separera de egna erfarenheter som lett fram till att jag blev socionom, som sedan ledde till att jag blev brukandeinflytandessamordnare. BISAM-tjänsten var därför den ultimata utformningen ur ett egenerfaret perspektiv, säger Jennie Moberg och fortsätter:

– Det har också till stor del varit de egna erfarenheterna som varit motorn i det här intresset.

Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur sin stipendiefond. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som ”bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa”. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas.

Text: Anna Morin
Foto: BUP Region Stockholm