Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Annonsera i Revansch

Revansch är en tidning om psykisk ohälsa, som ges ut av den ideella organisationen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Tidningen går till alla medlemmar i RSMH, så genom att annonsera i Revansch får du en direktkanal till personer med psykisk eller social ohälsa, deras närstående och personer som jobbar med gruppen.

Tidningen är rikstäckande och har en upplaga på cirka 7 000 exemplar, men når ännu fler eftersom en och samma tidning läses på bibliotek, vårdmottagningar, folkhögskolor liksom inom psykiatrin. Vi sprider även tidningen under till exempel Almedalsveckan och konferenser om psykisk ohälsa.
Alla annonser trycks i fyrfärg. I priset ingår även publicering som pdf på RSMH:s hemsida under ett års tid.

Annonspriser 2023

1/8 sida, 89 x 56 mm: 3 400 kr
1/4 sida, liggande 184 x 56 mm eller stående 89 x 118 mm: 4 900 kr
Halvsida, liggande 184 x 118 mm eller stående 89 x 242 mm: 8 400 kr
Helsida 184 x 242 mm: 15 000 kr
Helsida baksida 184 x 225 mm: 19 000 kr

Revansch är en skattebefriad organisationstidskrift och priset beläggs därför inte med moms.

Utgivningsplan år 2023

Nr 1: Lämning av annons 13 februari. Hos läsarna 13 mars.
Nr 2. Lämning av annons 15 maj. Hos läsarna 12 juni.
Nr 3. Lämning av annons 28 augusti. Hos läsarna 25 september.
Nr 4: Lämning av annons 13 november. Hos läsarna 11 december.

Kontakt
Anna Morin, chefredaktör för Revansch
070-420 82 57
anna.morin@rsmh.se