Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Annonsera i Revansch

Revansch är en tidning om psykisk ohälsa, som ges ut av den ideella organisationen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Tidningen går till alla medlemmar i RSMH, så genom att annonsera i Revansch får du en direktkanal till personer med psykisk eller social ohälsa, deras närstående och personer som jobbar med gruppen.

Tidningen är rikstäckande och har en upplaga på cirka 8 200 exemplar, men når ännu fler eftersom en och samma tidning läses på bibliotek, vårdmottagningar, folkhögskolor liksom inom psykiatrin. Vi sprider även tidningen under till exempel Almedalsveckan och konferenser om psykisk ohälsa.
Alla annonser trycks i fyrfärg. I priset ingår även publicering som pdf på RSMH:s hemsida under ett års tid (med start cirka två månader efter utgivningsdatum.)
Rabatt ges på 20 % vid annonsering i alla nummer under ett år.

Annonspriser
(gäller tryckfärdig annons och inklusive moms):

Endast logga: 1 200 kr
1/8 sida, 89 x 56 mm: 3 125 kr
1/4 sida, liggande 184 x 56 mm eller stående 89 x 118 mm: 4 600 kr
Halvsida, liggande 184 x 118 mm eller stående 89 x 242 mm: 8 280 kr
Helsida 184 x 242 mm: 12 000 kr
Helsida baksida 184 x 225 mm: 18 000 kr

Utgivningsplan år 2019:

Nr 1: Lämning av annons måndag 14 januari. Hos läsarna måndag 18 februari.
Nr 2. Lämning av annons måndag 15 april. Hos läsarna måndag 27 maj.
Nr 3. Lämning av annons 12 augusti. Hos läsarna måndag 9 september.
Nr 4: Lämning av annons måndag 21 oktober. Hos läsarna måndag 2 december.

Hör gärna av er!

Bästa hälsningar,
Anna Langseth, Chefredaktör för Revansch
070 420 82 44 anna.langseth@rsmh.se