Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Anhörigprojektet förlängt!

RSMH:s anhörigprojekt har fått stöd från Folkhälsomyndigheten för ytterligare ett år, vilket vi tackar för. Under detta år kommer vi att göra en kartläggning kring perspektiv och narrativ runt anhörigskapet i en brukarorganisation som RSMH. Detta kommer ligga till grund för ett paket till våra föreningar och andra organisationer för att kunna prata och diskutera kring anhörigskapet. Vi kommer under hösten även genomföra digitala träffpunkter för anhörigkonsulenter och RSMH-föreningar samt släppa en utbildning för anhörigkonsulenter. Vi återkommer med mer information längre fram.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till vår projektledare Emil Åkerö på emil.akero@rsmh.se