Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Akut behov av smittskyddspenning” – Funktionsrätt Sverige i Svenska Dagbladet

Funktionsrätt Sveriges ordförande, Elisabeth Wallenius, skrev på tisdagen en debattartikel i Svenska Dagbladet. Artikeln handlar om det akuta behovet av smittskyddspenning och närståendepenning för riskgrupper och för de som lever med nära anhörig som riskerar att bli allvarligt sjuk av coronaviruset.

Funktionsrätt Sverige är en samverkansorganisation för 46 medlemsförbund, däribland Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som tillsammans representerar 400 000 personer med funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomstillstånd.

Funktionsrätt Sverige har frågat sina förbund vilka utmaningar deras medlemmar ser som allra störst i den pågående krisen och det råder ingen tvekan om att det är oron för att smittas för egen del, eller för anhörig som är den största utmaningen. Många är föräldrar till barn med funktionsnedsättning och/eller tillstånd som utgör en stor risk för svåra symtom, andra har en partner som tillhör en riskgrupp. På andra plats kommer oron för privatekonomin som en följd av utebliven lön och i värsta fall förlusten av anställning, när man väljer att stanna hemma från arbetet.

Funktionsrätt Sverige vädjar nu till regeringen att agera snabbt för att se över regelverket för införandet av ersättningar i extremt utsatta situationer.

Läs hela debattinlägget här.