Vårdavgiftsutredningens betänkande Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:12)

Yttrande över Vårdavgiftsutredningens betänkande Framtidenshögkostnadsskydd i vården (SOU 2012:12). Läs yttrande