Registerutdrag i arbetslivet

Yttrande över utredningen om registerutdrag i arbetslivets betänkande Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Läs yttrande