Socialstyrelsens preliminära version av Riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

RSMH:s yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni. Läs yttrande