Självmordspreventionsutredningen – Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Remissyttrande över slutbetänkandet från Självmords- preventionsutredningen – Händelseanalyser vid självmord inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45). Läs yttrande