Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) av Patientmaktsutredningen

Yttrande över slutbetänkandet Ansvarsfull hälso-och sjukvård (SOU 2013:44)av Patientmaktsutredningen. Läs yttrande