Hemställan om ändring av förordning om patientregister hos Socialstyrelsen.

Remissyttrande från RSMH. Försäkringsskydd vid läkemedelsskada är en skandal. Läs yttrande