Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling.

Yttrande över Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling. Läs yttrande