Justitiedepartementets promemoria ”Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare”, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria ”Påföljder för psykisk störda lagöverträdare. Läs yttrande