Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23).

Yttrande över departementspromemorian Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Läs yttrande