Yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) av Patientmaktsutredningen

Yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) av PatientmaktsutredningenLäs yttrande