Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ”Harmoniserat inkomstbegrepp” (SOU 2012:47).

Remissyttrande över delbetänkandet av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ”Harmoniserat inkomstbegrepp”
(SOU 2012:47). Läs yttrande