Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) av Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) av Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning. Läs yttrande