Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) av Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen

Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) av Utredningen om ett administrativt saktionssystem inom trygghetssystemen. Läs yttrande