Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) av Psykiatrilagsutredningen

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17 av Psykiatrilagsutredningen. Läs yttrande