Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Remissyttrande över betänkandet Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel.Läs yttrande