” Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m. ” (Ds 2011:4)

Yttrande över ” Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m. ” (Ds 2011:4). Läs yttrande