Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Vill du delta i en digital studiecirkel för anhöriga?

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en digital studiecirkel för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa. Fokus för cirkeln är det egna anhörigskapet och att själv må bra för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt.

Studiecirkelformen bygger på ett gemensamt erfarenhetsutbyte och ersätter inte terapi. För att kunna ta del av cirkeln behöver du ha kommit en bit i ditt anhörigskap och att du känner att du är redo att dela med dig till andra av dina erfarenheter och ta del av andras.

Cirkeln är kostnadsfri och sker digitalt men vi tar ut en avgift på 250 kronor om du inte dyker upp utan att ha avbokat din plats i studiecirkeln. Avbokning ska ha skett senast 2 dagar före cirkelns start.

Har du frågor? Kontakta Emil Åkerö på emil.akero@rsmh.se