Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Vill du bli en av våra nya kamratstödscoacher?

Under 2022 utbildades nära 30 medlemmar i RSMH till kamratstödscoacher. Dessa har sedan varit ute i föreningarna och informerat om utbildningen och hållit i samtal om rollen som kamratstödjare. Det har varit mycket uppskattat. 

Nu under våren ska RSMH utbilda flera kamratödscoacher. Vill du bli en av dem? 

De här utbildningarna kommer att ske digitalt, det vill säga med träffar online, via kommunikationsplattformen Microsoft Teams. Du som vill delta behöver inte ha programvaran i din dator eller i din mobil. Det kommer att få en länk till din e-post som du kan klicka på och sedan kopplas du automatiskt upp till mötet. 

De här utbildningarna kommer bestå av kurser med fem träffar om cirka 90 minuter varje gång och målet är att börja i slutet av april eller i början av maj. Det kommer att bli minst två kurstillfällen, ett på dagtid och ett på kvällstid. 

Om du vill göra en anmälan på direkten eller om vill veta mer så kontaktar du Östen Hannmyhr, som är ansvarig för de här utbildningarna. Du kommer i kontakt med honom via e-post: osten.hannmyhr@rsmh.se eller på telefon: 08-12 00 80 44 eller 070-420 82 44. 

Inspirationstexter av och om tidigare utbildningar:

Varför skryter vi inte mer om vårt kamratstöd? Blogginlägg av Anna Maria Olsson, RSMH Skåne.

Gränser, delat ansvar och ärlighet ger bästa kamratstödet. Bildreportage från utbildning för kamratstödscoacher vid Hagabergs folkhögskola, december 2022.